קטגוריות
סרטונים אחרונים
גבס
קיר גבס עגול
גבס
 
צנרת
קיבוע צנרת ברזל לקיר
צנרת
 
בטון
הכנת בטון אדום
בטון
 
חלונות
החלפת שלב בחלון רפרפה
חלונות
 
גגות
החלפת רעפים
גגות
 

בטיחות בעבודה- ציוד מגן אישי

חשיבות השימוש בציוד מגן אישי ודרישות החוק

בתעשייה קיימים סיכונים רבים כגון: רעש, חשיפה לחומרים מסוכנים, נפילה של חפצים, חום, קור ועוד סיכונים רבים אחרים. כדי להפחית את רמת הסיכון וכדי לשמור על בטיחות העובדים ניתן לפעול ב-2 מישורים :

1.       מציאת פתרונות הנדסיים- לדוגמא סיכוני רעש הפחתת רמת הרעש תתבצע ע"י סגירה של המכונות/ נקודות הגורמות לרעש.

2.       שימוש בציוד מגן אישי- לדוגמא סיכוני רעש הפחתת רמת הרעש לעובד באמצעות אוזניות/ אטמי אוזניים .

המאמר מתייחס לדרישות החוק להפחתת רמת הסיכון באמצעות שימוש בציוד מגן אישי שצריך להיות הפתרון האחרון השומר על בטיחות העובדים. רק לאחר שמוצו כל הפתרונות ההנדסיים ועדיין רמת הסיכון גובה כך שיכולה לפגוע בעובד קיימת חשיבות רבה לשימוש בציוד מגן אישי. ציוד בטיחות נדרש לצורכי הגנה על העיניים, הפנים, הידיים, הזרועות, הגוף, אוזניים והריאות.

מה זה ציוד מגן אישי?

תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) , התשנ"ז ? 1997 מגדירות ציוד מגן אישי כ:

"ציוד שנועד לשימושו האישי של אדם בעבודה, בדרך של לבישה, הרכבה, חבישה או נשיאה ושתוכנן במיוחד להגנתו מפני סיכון העלול לפגוע בבטיחותו או בבריאותו, כמפורט בתוספת, לרבות אבזריו".

או במילים אחרות ציוד שהעובדים צריכים ללבוש כדי להגן על עצמם מפני סיכונים בסביבת העבודה שלהם.

מה מגדיר החוק לשימוש בציוד מגן אישי?

קיימים מספר חוקים המגדירים שימוש בציוד מגן אישי כאשר הדרישות העיקריות לשימוש בציוד מגן אישי (לבטיחות העובדים) מוגדרות בתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) , התשנ"ז ? 1997 . הדרישות העיקריות בתקנה זו הם: חובות המעביד, חובות העובד, חובת מנהל העבודה, טיב הציוד וסוגי ציוד מגן אישי הנדרשים להגנת אברי הגוף השונים לפי עבודות ותהליכי עבודה.

חובות המעביד

·          אספקת   ציוד מגן אישי כמפורט בתוספת לתקנה.

·          מעביד שאינו מספק את הציוד בעצמו, ינחה את הממונה על העבודה כיצד לקיים את ההוראות ויפקח על ביצוען (כלומר אחריות המעביד חלה גם על עובדי קבלן או קבלני משנה הנמצאים בתחום אחריותו).

·          תיקון או החלפה של ציוד מגן אישי שנתגלה בו פגם או נזק.

חובת העובד

·          להשתמש בציוד מגן אישי בהתאם לייעודו.

·          להחזיק את הציוד במצב נקי ולשמור עת תקינותו.

·          להחזר את הציוד למעביד או לממונה כאשר גילה בו פגם או נזק לשם החלפתו.

חובת מנהל העבודה

·          אחראי שהעובד ישתמש בציוד המגן כראוי ובהתאם.

·          אחריות על החלפת הציוד באופן מיידי במידה והוא פגום או שנגרם לו נזק.

·          הפסקת עבודתו של עובד שלא משתמש בציוד מגן כנדרש.

טיב הציוד והתאמתו

·          ציוד מגן אישי יהיה באיכות נאותה, חזק ועמיד ובעל מבנה ותכונות למתן הגנה נאותה מפני הסיכונים שאותם הוא בא למנוע.

·          ציוד מגן אישי יתאים לתקן הישראלי הנוגע לו, ואם אין לגביו תקן ישראלי - לאחד התקנים ANSI , ISO , DIN , EN או תקן אחר, באישורו של מפקח העבודה הראשי.

הסיכונים הקיימים וסוג הציוד מגן אישי הנדרש

אחד הנושאים החשובים בתקנה זה פירוט של תהליכי העבודה הדורשים ציוד מגן אישי ואיזה ציוד מגן נדרש להלן ריכוז של הסיכונים הקיימים (לפי אברי גוף) וציוד מגן אישי מתאים (לפירוט יש להסתכל בתוספת של תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) , התשנ"ז ? 1997).

הגנת ראש

סיכון: עבודות בהם קיימת סכנה של פגיעה בראש כתוצאה מחפצים נופלים, עבודות שבהם קיים סיכון לקבל מכות בראש או הסתבכות שיער.

ציוד מגן נדרש: סוגים שונים של קסדות מגן או כובעים מתאימים.

הגנת שמיעה

סיכון: עבודה ברעש מזיק כאמור בתקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), התשמ"ד 1984.

ציוד מגן נדרש: אטמי אוזניים; מגני אוזניים למיניהם קסדות אקוסטיות.

הגנת עיניים ופנים

סיכון:   כל עבודה בה קיימת אפשרות של התזת כימיקלים, מתכת, אבק, גז וסיכוני קרינה.

ציוד מגן נדרש: משקפי מגן נגד סיכונים מכניים, כימיים וקרינה.

הגנת דרכי הנשימה

סיכון: אבק, חומרים מסוכנים, סביבת עבודה דלת חמצן.

ציוד מגן נדרש: מסכות (מותאמות לסיכון) מנ"פ (מערכת נשימה פתוחה).

הגנת כפות ידיים

סיכון: פגיעות מכאניות, שינויי טמפרטורה     (חום קור), חתכים, כימיקלים, חשמל, דלקות ומחלות או זיהום.

ציוד מגן נדרש: כפפות להגנה מפני פגיעות מכאניות, כימיקלים, חשמל וכו'.

הגנת רגלים

סיכון: פגיעות מכאניות, נפילת חפצים, החלקה, חשמל, כימיקלים וכו'.

ציוד מגן נדרש: נעלי בטיחות, מגפיים, נעלים מוגנות כימיקלים ומבודדות חשמל ועוד בהתאם לסיכון ולרמת הבטיחות בעבודה הנדרשת.

הגנת גוף

סיכון: שינוי טמפרטורה קיצוניים, התזת חומרים כימיים או מתכתיים, ניקוי משטחים בלחץ אוויר, קרינה ועוד.

ציוד מגן נדרש: סינרים, חליפות לכימיקלים, חליפות לקרינה ועוד בהתאם לסיכון ולרמת הבטיחות בעבודה הנדרשת.

הדרכות

יש לתת חשיבות רבה להדרכת העובד כיצד להשתמש בציוד המגן שניתן לו ועל הסיכונים הקיימים באזור העבודה וכיצד הציוד שומר על בריאותו.

להלן מספר דגשים להדרכת עובדים:

·          יש לוודא שהעובד המשתמש בציוד המגן אישי מודע למה הוא צריך את ציוד המגן אישי, מתי להשתמש בו ומתי צריך להחליף אותו.

·          יש להדריך את העובדים איך להשתמש בציוד מגן אישי בצורה נכונה ולוודא שהכן הם עושים כך.

·          יש להבהיר לעובדים שציוד מגן אישי זה המוצא האחרון לבטיחות שלהם ויש להשתמש בו תמיד גם שהעבודה לוקחת מספר דקות.

·          יש לערוך ביקורות שהכן העובדים משתמשים בציוד מגן אישי ולבצע מעקב באזורים בהם לא מבצעים שימוש סדיר באמצעי מיגון אישי.

להלן טבלה המרכז את סוג העבודה והציוד אותתו נדרש העובד ללבוש בהתאם לתוספת בתקנות הבטיחות בעבודה( ציוד מגן אישי)

         טור א'

מקור המאמר: http://www.maker.co.il/3_19914/מאמר/בטיחות-בעבודה-ציוד-מגן-אישי.html

כתיבת המאמר: רועי כהן

מושגים בנושא בטיחות בעבודה- ציוד מגן אישי

רוצה לתת לנו מושג?
קסדה
בארסנל ציוד המגן האישי של כל עובד אמורה להיות קסדה בהתאם לתקנות הבטיחות,הקסדה מגנה בפני גופים אשר יכולים ליפול או בפני היתקלות בבליטות שונות.הקסדה מפחיתה את האימפקט מרוב ההיתקלויות הבלתי נעימות באתר הבנייה.
אוזניות מגן
אוזניות טובות מונעות או לפחות מנמיכות את רעשי הסביבה בצורה ניכרת כך שסביבת העבודה תהפך לנעימה ולא תיגרום נזק מצטבר לשמיעה של העובד.האוזנייה בעלת קשת לחבישה על הראש ומרופדת בקצוותיה לשם איטום מרעש ונוחות.

טיפים בנושא בטיחות בעבודה- ציוד מגן אישי

רוצה לתת לנו טיפ?
כרגע לא מצאנו טיפים רלוונטים למאמר.
במידה ויש לך טיפ שימושי נשמח לפרסם אותו.

סרטונים מומלצים - בטיחות בעבודה- ציוד מגן אישי

כתבות מומלצות - בטיחות בעבודה- ציוד מגן אישי

powered by Tagonet